català | español | english
Juan Julio Bonet Sugrañes

Agradecimientos
PRIMERA CONFERENCIA
MEMORIAL JUAN JULIO BONET

COSMOCAIXA. 5 de junio de 2012

A los SATURNIANOS

BIOCAT
Dr. Montserrat Vendrell, Director

DEBATE
Sr. Miquel Martí, Director
Sra. Laia Arnal, Project Director

COSMOCAIXA Barcelona. Fundació La Caixa
Sra. Anna Sanahuja, Directora
Sra. Leonor Fransoy, Sra. Maria Teresa Sisó, Sra. Anna Durany,
Sr. Gastón Mercader, Sr. Josep Maria Olagorta, Sr. Antoni Viaplana, Sr. Jordi Nieva.

IQAC-CSIC
Sra. Maria Teresa Eres

 

Agraïments
MEMORIAL JUAN JULIO BONET
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
24 d’ octubre de 2008

Als SATURNIANS

Centre d'Estudis d'Història de les Ciències (CEHIC)
Universitat Autònoma de Barcelona
http://einstein.uab.es/suab237w/cat/default.htm

Societat Catalana de Química
http://scq.iec.cat/scq/index.html

Societat Catalana de Història de la Ciència i de la Tècnica
http://www.iecat.net/schct/

Nivola libros y ediciones SL
http://www.nivola.com/

Agència de Gestió de Recursos Universitaris i de recerca (AGAUR)
Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.
http://www10.gencat.net/agaur_web/

Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries (IRTA)
http://www.irta.es/

Universitat Ramon Llull
http://www.url.edu/

Institut Químic de Sarrià. Universitat Ramon Llull.
http://www.iqs.es/

Fundació Martí l’ Humà Tot Conca
http://www.martilhuma.cat/

Arxiu Nacional de Catalunya
http://cultura.gencat.cat/anc/

Associació de Químics i Enginyers de l’ Institut Químic de Sarrià (AIQS)
http://www.aiqs.es/

RUBES EDITORIAL
http://www.rubes.es/editorial/inicio.htm

Profesor Dr. Francisco García Olmedo, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Madrid.

Prof. Andrea Vasella, ETH
http://avws-indi2.ethz.ch/

Prof. Roald Hoffmann
http://www.roaldhoffmann.com/pn/

info@juanjuliobonet.org