català | español | english
Juan Julio Bonet Sugrañes

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ DE JUAN JULIO BONET A L'IQS

Doctors - TFCs - Alumnes

Inicia la seva línia investigadora en el mateix camp en que havia realitzat la tesi doctoral en l' ETH de Zurich sota la direcció d'Oskar Jeger. L'admiració per l'escola suïssa que l'havia format durant la tesi, el bagatge d'experiència que havia adquirit en síntesi i fotoquímica d'esteroides i la confiança de sentir-se recolzat per el grup del mestre en idees, suggeriments i sobre tot de la infraestructura que en l'IQS no tenia, el van animar a continuar la seva investigació en el camp dels esteroides.

  1. En un primer moment se centra de ple a estudiar el comportament químic i fotoquímic d'esteroides heterocíclics, que en aquell moment estaven en els inicis i que actualment tenen gran interès com a fàrmacs. La revisió s'inicia amb l'intenció d'estendre la síntesi total de Torgov d'esquelets esteroides a esteroides heterocíclics. (Tesi de Joan Joseph Artús).
  1. A continuació, s'inicia una gran labor en fotoquímica d'esteroides heterocíclics, més concretament sobre lactames, lactoses i oximes. Que va permetre generalitzar algunes reaccions fotoquímiques, descobrir-se noves, corroborar i/o proposar nous mecanismes de reacció i disposar de noves eines sintètiques per a obtenir estructures inviables tèrmicament. (Tesi de Josep Boix, Francesc Servera, José Repollés, José Alberto Vallet, Josep Gómez i Antoni Cánovas )
  1. Poc a poc es va veient la importància de la presència d'oxigen en el medi de reacció fotoquímica i s'entra de ple en l'estudi sistemàtic de la fotooxigenació sensibilitzada sobre diferents substrats que va permetre ara, obtenir noves vies de síntesi de compostos tant rellevants com estrògens o anovulatoris (Tesi de Josep Boix, Josep Gómez, Joan Francesc Piniella, Pilar Lupón i Antoni i Planas).
  1. Paral·lelament creix l'interès sobre el comportament fotoquímic d'una sèrie de substrats esteroides en medi àcid fort per les implicacions mecanístiques i d'utilitat en processos biològics. (Tesi de Pilar Lupón y Francesc Canals).
  1. S'inicia la síntesi d'una sèrie de derivats esteroides amb mostasses nitrogenades, l'activitat de les quals s'avalua contra diferents tipus de càncer. (Tesi de Pere Dalmases)
  1. Al 1972 s'inicia una col·laboració amb la fàbrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló S.A, per estudiar la reactivitat de l'àcid glicirrètic i estendre la seva aplicabilitat no solament com edulcorant sinó mitjançant modificacions estructurals, potenciar les seves propietats farmacològiques i generar-ne de noves en diversos camps. (Tesi de Carmen Brossa, Joan Ribó i Teresa Raventós)
  1. Seguint amb la col·laboració amb aquesta empresa, s'inicia una altra tesi per a dissenyar i sintetitzar una sèrie de piperazines disubstituïdes amb activitat farmacològica, principalment anticolesterolèmica. ( Tesi d'Antoni Alivert)
  1. S'estudien també les transformacions microbiològiques sobre esteroides per a funcionalitzar-los convenientment, amb la finalitat d'aplicar aquesta metodologia en l'obtenció de noves molècules amb activitat biològica (José Alberto Vallet, Joan Carles Ferrer).
  1. Finalment, s'inicia la investigació en brasinoesteroides, dissenyant estratègies sintètiques més eficients d'alguns brasoesteriodes naturals i noves estructures amb potencial activitat com promotors del creixement vegetal. (Tesi Joan Carles Ferrer), tema que es manté encara en el laboratori d'Esteroides sota la direcció de la doctora Carme Brosa.

info@juanjuliobonet.org